Subvencions

La concessió de subvencions en concurrència competitiva és una de les eines bàsiques emprades per la Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València per al foment de les seues polítiques públiques. Amb elles es pretén donar resposta a demandes socials i econòmiques de col·lectius, associacions de familiars de víctimes i ajuntaments en l’àmbit de la memòria històrica, al mateix temps que afavorir el desenvolupament i compliment de les lleis de memòria històrica de l’Estat espanyol i de memòria democràtica de la Generalitat Valenciana.

Amb elles es tracta de pal·liar la dificultat, i inclús impossibilitat, d’aquests sectors per a fer front a actuacions que consideren prioritàries, però per a les que no tenen recursos. És per això que les subvencions atorgades tendixen a cobrir en la seua totalitat el cost de l’actuació o a falta d’això un mínim del 90%.

Projectes subvencionats 2018:
Pressupost: 420.000 €
Projectes subvencionats 2017:
Pressupost: 533.000 €
Projectes subvencionats 2016:
Pressupost: 213.000 €

Les actuacions subvencionades se centren en tres línies:

Línia 1

La indagació, localització, exhumació, identificació i trasllat, si és procedent, de les restes de persones desaparegudes violentament durant la Guerra Civil o durant la repressió política i social posterior.

Línia 2

instal·lació d’elements testimonials en reconeixement d’edificis, llocs i espais geogràfics vinculats a la memòria històrica.

Línia 3

La retirada de símbols a què fa referència l’article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, així com la substitució de la denominació de la guia municipal de carrers d’aquelles que incomplisquen el establit en l’esmentat precepte.