Legislació i documents d’interès

Llistat d’espanyols morts en Mauthausen i Gusen

09/08/2019

Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

10/11/2017

Llei 2/2017, de 28 de març, de Memòria Històrica i Democrática d’Andalusia.

28/03/2017

Informe del Relator Especial del Consell de Drets Humans sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició en el cas d’Espanya

22/07/2014

Examen de l’informe d’Espanya presentat en virtut de l’article 29 de la convenció internacional per a la protecció de totes les persones contra les desaparicions forçades

Informació addicional
Autor/a: Fundación internacional Baltasar Garzón
26/12/2012

Ordre de Presidència 2568 de 2011, de 26 de setembre, per la qual s’aprova el Protocol d’actuació en exhumacions de víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura.

27/09/2011

Resolució aprovada pel Consell de Drets Humans 12/12. El dret a la veritat

12/10/2009

Observacions finals a Espanya del Comité de Drets Humans de Nacions Unides

05/01/2009

Reial decret 1791/2008, de 3 de novembre, sobre la declaració de reparació i reconeixement personal als qui patiren persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura

03/11/2008

Reial decret 1803/2008, de 3 de novembre, pel qual es regulen les condicions i el procediment per a l’abonament de les indemnitzacions reconegudes en la Llei 52/2007, de 26 de desembre, a favor de persones mortes o amb lesions incapacitants per la seua activitat en defensa de la Democràcia.

03/11/2008

Acceptació de la competència per part del Jutjat Central d’Instrucció núm. 5, dirigit per Baltasar Garzón, per a jutjar crims contra la humanitat realitzats pel franquisme

16/10/2008

Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui patiren persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura.

26/12/2007