A Espanya la guerra havia ensenyat als homes que es podia tenir raó i així i tot sofrir la derrota, que la força pot vèncer l’esperit i que hi ha moments en els quals el coratge no té recompensa

Albert Camus

El que em pareix terrible és la indiferència dels governs d'Espanya i de tota la classe política per la sort de les víctimes de Franco i el patiment dels familiars que van deixar arrere

Baltasar Garzón

Recuérdalo tú y recuérdalo a otros,
cuando asqueados de la bajeza humana,
cuando iracundos de la dureza humana:
Este hombre solo, este acto solo, esta fe sola.
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.

Luis Cernuda
A vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol: recorda sempre això, Sepharad. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills..
Salvador Espriu

Cal recuperar, mantenir i transmetre la memòria històrica, perquè es comença per l’oblit i s’acaba en la indiferència

José Saramago

La casa no és totalment habitable mentres no s'afronte la recuperació de la memòria històrica i la rehabilitació moral i jurídica dels expresos, guerrillers, represaliats, exiliats i els soterrats clandestinament

Felipe Alcaraz

La Delegació de Memòria Històrica naix al setembre del 2015 amb una doble finalitat:

01:

Fer efectius a la província de València, dins dels límits competencials de la Diputació, els principis de veritat, justícia i reparació reconeguts pel dret internacional vinculat als drets humans

02:

Afavorir el compliment de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor d’aquells que van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura, comunament coneguda com la Llei de Memòria Històrica.

Programas