Bases de dades

Com a conseqüència de les múltiples investigacions i de la catalogació d’arxius pot dir-se que hi ha prou informació sobre els espanyols que van patir de forma traumàtica aquest període de la història, ja siga per que van morir en la guerra, perquè van ser represaliats, perquè van resultar ferits, etc, però moltes vegades esta informació es troba dispersa en multitud de llocs web i publicacions. Per això pretenem concentrar ací, arreplegats en una única página, tant l’accés a bases de dades que hem elaborat en aquesta delegació de la Diputació de València, com facilitar la consulta a altres del Ministeri de Cultura i d’altres organismes i entitats que poden ser del teu interés.

L’objectiu és continuar incrementant la informació a través de la incorporació de nous documents i dades.

Bases de dades pròpies

Víctimes de la repressió republicana a la Comunitat Valenciana

Les dades dels represaliats que s'arrepleguen procedeixen del següent llibre de l'historiador Vicent Gabarda Cebellán, el qual ha cedit el seu ús a aquesta web.

Víctimes de la repressió franquista a la Comunitat Valenciana

Les dades dels represaliats que s'arrepleguen procedeixen de:

Personal del cos de carrabiners a la província de València

S'arrepleguen les dades de:

  • L'Institut de Carrabiners de València
  • La Comandància de València, que inclou:

           - Plana Major
           - Força de Mar
           - Companyies de València, Castelló, Lleida i Osca

La documentació de què s'han extret aquestes dades es conserva en l'Arxiu del Regne de València.

Accedir a galeria d'imatges

Valencians represaliats en Batallons de Treballadors Forçats

Les dades obtingudes procedeixen del fons documental de l'Arxiu General Militar de Guadalajara, concretament del generat per la Inspecció de Camps de Concentració i la seua successora, la Prefectura de Camps de Concentració i Batallons Disciplinaris, per ser  aquests organismes els responsables de la gestió i supervisió dels presoners republicans desafectes al nou règim des de l'inici de la guerra fins a 1942.

Entre les 3.000 caixes amb expedients personals dels internats s'han extret per a aquesta base de dades els d'aquells presoners republicans residents a la província de València.

Més informació

Ingressos de militars republicans i evacuats en hospitals valencians (1936-1939)

Les fitxes reproduïdes perteneixen al fons de l'Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València 

Procediments judicials militars incoats durant la etapa franquista en els Tribunals Militars Territorials 1r y 3r

Les dades arreplegats procedeixen de:

  • Els Índexs de procediments judicials incoats per la justícia militar arran de la guerra civil i durant l'etapa franquista del Tribunal Militar 1r publicats per el Archivo General Histórico de Defensa (accés a tots els Índexs). Dades del Fons València cedits per Innovation and Human Rights
  • La Llista de reparació jurídica de victimes del franquisme (1938-1978) de l'Arxiu Nacional de Catalunya les dades originals de la qual és conserven en l´Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona (accés a la Llista completa).

Valencianos represaliados en Batallones de Trabajadores Forzados

Los datos obtenidos proceden de los fondos documentales del Archivo General Militar de Guadalajara, concretamente del generado por la Inspección de Campos de Concentración y su sucesora, la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios, al ser estos organismos los responsables de la gestión y supervisión de los prisioneros republicanos desafectos al nuevo régimen desde el inicio de la guerra hasta 1942.

De entre las 3.000 cajas con expedientes personales de los internados se han extraído para esta base de datos los de aquellos prisioneros republicanos residentes en la provincia de Valencia. 

Més informació

Sentències del Tribunal d'Orde Públic que afecten valencians

Les dades i imatges recollides procedeixen de:

Las sentencias del Tribunal de Orden Público. TOPDAT:
Una base de datos para explotar / Juan José del Águila Torres. Fundación Abogados de Atocha. Gobierno de Asturias, 2007