Personal del cos de carrabiners a la província de València

S’arrepleguen les fotografies de:

  • L’Institut de Carrabiners de València
  • La Comandància de València, que inclou:

           – Plana Major
           – Força de Mar
           – Companyies de València, Castelló, Lleida i Osca

La documentació de què s’han extret aquestes dades es conserva en l’Arxiu del Regne de València.