La memòria a l’escola

La Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València ha fixat com un dels eixos vertebradors de la seua actuació la necessitat de fer arribar als ciutadans informació adequada i de qualitat sobre els fets succeïts a Espanya durant la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista.

Dins d’aquest programa d’actuació, una línia preferent és coadjuvar en la formació dels nostres joves sobre la repressió patida pels valencians durant aquells anys, programa que anomenem “la memòria a l’escola”. El fet que els destinataris foren joves ens va portar a considerar que la millor opció era elaborar un producte audiovisual, amb el qual arribar més fàcilment a aquest públic. Aquesta producció de la Diputació va ser realitzada tècnicament per l’Associació Stanbrook.

La idea de contribuir en l’educació dels nostres joves durant el seu període formatiu va fer confluir aquesta actuació pròpia de la Diputació amb les competències de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Fruit d’aquesta col·laboració interadministrativa es reparteix en 2018 als centres docents el documental Fills del silenci, en les seues versions castellà i valencià, juntament amb la corresponent unitat didàctica. L’objecte d’aquesta actuació és dotar al professorat d’una eina amb la qual col·laborar en el compliment de l’art. 33 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat Valenciana de memòria democràtica i per a la convivència, que inclou la memòria democràtica en els currículums d’educació primària, secundària i formació d’adults, comprometent-se a més a dotar el professorat d’eines i plans de formació per a aquest fi.