En la lluita actual, veig del costat feixista les forces obsoletes, i de l'altre costat el poble els immensos recursos creadors del qual donaran a Espanya un impuls que sorprendrà al món.
Aidez a l´Espagne (Ayudad a España), Joan Miró, 1937.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Presentació

La delegació de Memòria Històrica naix al setembre de 2015 amb una doble finalitat:

 • Fer efectius a la província de València, dins dels limites competencials de la Diputació, els principis de veritat, justícia i reparació reconeguts pel dret internacional vinculat als drets humans. 
 • Afavorir el compliment de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, comunament coneguda com a Llei de Memòria Històrica; i de la Llei 14/2017, de 10 de novembre de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
 • Afavorir el compliment de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica, de recent aprovació i entrada en vigor.

Per a la Diputació de València és molt important recordar no tan sols què va passar i com va passar, sinó també traure de l’oblit a tots els ciutadans i ciutadanes que es van oposar activament a aquest règim dictatorial i que, en moltes ocasions, van patir la seua repressió. El nostre treball no cerca per tant limitar-se a actuacions de condemna al franquisme, sinó que a més tracta de posar en valor i recuperar la Memòria amb majúscules d’aquests ciutadans i ciutadanes. Intentem que les nostres accions destinades a obtindre el compliment dels principis de veritat, justícia i reparació, estiguen acompanyades sempre de la dignificació de les víctimes i els seus familiars, que aquests senten sempre al seu costat a les institucions públiques, en el nostre cas a la Diputació de València.

Els pressupostos destinats per la Diputació a aquesta àrea des de la seua creació han sigut:

 • Pressupost 2022: 1.627.800 euros 
 • Pressupost 2021: 1.106.300 euros 
 • Pressupost 2020: 1.166.000 euros 
 • Pressupost 2019: 836.000 euros 
 • Pressupost 2018: 832.000 euros 
 • Pressupost 2017: 696.000 euros 
 • Pressupost 2016: 356.000 euros

Així doncs, amb aquesta doble perspectiva i amb les seues disponibilitats pressupostàries i els seus recursos humans, la Delegació de Memòria Històrica posa en marxa una sèrie de programes i actuacions combinant tant actuacions puntuals com unes altres de major recorregut temporal.

Els eixos més destacats de la nostra gestió són els següents:

Per a millorar el coneixement d’allò que va passar:

 • Convocar beques anuals d’investigació o de col·laboració.
 • Produir audiovisuals que reflectisquen allò que va passar a les nostres terres des de la postguerra a la Transició. Aquests documentals s’ofereixen gratuïtament a exhibició pública.
  Estos documentales se ofrecen gratuitamente a exhibición pública.
 • Disseny, en col·laboració amb l’Aula d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València, d’actuacions que afavorisquen el coneixement d’aquest període, ja siga per la ciutadania en general o pel públic especialitzat.
 • Establir un cicle anual de teatre a la ciutat de València sobre la temàtica de la Memòria Històrica.
 • La posada en marxa d’un programa d’entrevistes que arreplegue la visió d’aquells que es van oposar al franquisme des dels anys quaranta fins a la reimplantació de la democràcia.
 • Distribuir gratuïtament per les biblioteques públiques i les agències de lectura publicacions de qualitat contrastada sobre aquest període de la nostra història.
 • Donar suport a aquelles actuacions que busquen donar notícia d’allò que va succeir durant la repressió franquista i aconseguir el castic judicial dels culpables.

Per a complir la Llei de Memòria Històrica i la Llei de Memòria Democràtica de la Generalitat:

 • Subvencionar al 100% l’excavació de fosses a sol·licitud d’associacions de familiars de víctimes i dels ajuntaments.
 • Subvencionar la retirada de vestigis franquistes per part dels ajuntaments.
 • Subvencionar les despeses derivades del canvi de denominació de carrers i places que incomplisquen la Llei 52/2007.
 • Subvencionar l’adequació d’espais vinculats a la memòria històrica en els municipis de la província.
 • Fomentar la retirada d’honors i distincions concedits per l’Administració Local a tots aquells que d’una forma rellevant van sostindre el règim dictatorial.
 • Ajudar tots els ciutadans que ens han demanat informació per a trobar els seus familiars.

En la Seu Electrònica de la Diputació de València estan disponibles els tràmits vinculats a la Delegació de Memòria Històrica. Pot accedir a ells polsant ací.