Els documents de la repressió

Memòria i documents son dos termes i dos conceptes també inseparables. D’una banda, la memòria és la capacitat per a retindre i recordar alguna cosa, però, d’una altra, també és denomina així el document que pretén deixar constància del que ha passat en un període, en una institució, etc. (memòria anual, memòria d’activitats…). Al seu torn, el document es pot entendre com el recurs emprat per la societat per a deixar memòria d’alguna cosa que s’ha esdevingut, ja siga per a servir de prova o per a transmetre eixe succés o eixe fet a altres persones presentes o futures. Per això, els documents son la base de la història, són testimonis del que va passar i ens ho narren tal com ho van fer les persones afectades per ells.

Els documents escrits són la font principal de la història i ací presentem una brevíssima selecció que pretén mostrar com va ser eixa repressió en múltiples aspectes de la vida i de la mort.