Dret a la veritat, la justícia i la reparació

Milicians d'Esquerra Valenciana
Milicians d'Esquerra Valenciana

Els poders públics no sols han de salvaguardar els drets humans, sinó que també han de facilitar que les possibles víctimes de violacions d’aquests drets puguen interposar recursos efectius davant d’aquestes vulneracions.

Què inclou aquest dret a un recurs efectiu? La resposta a aquesta pregunta s’arreplega en l’article 11 de l’Acord de Nacions Unides, aprovat mitjançant la Resolució 60/147, que es coneix com a Principis i directrius bàsics sobre el dret de les víctimes de violacions manifestes de les normes internacionals de drets humans i de violacions greus del dret internacional humanitari a interposar recursos i obtindre reparacions,

Entre els recursos contra les violacions manifestes de les normes internacionals de drets humans i les violacions greus del dret internacional humanitari figuren els següents drets de la víctima, d’acord amb el que preveu el dret internacional:

  1. Accés igual i efectiu a la justícia;
  2. Reparació adequada, efectiva i ràpida del dany patit;
  3. Accés a informació pertinent sobre les violacions i els mecanismes de reparació (veritat)