Acostament a l’estudi antropològic de les restes trobades després d’una exhumació